Ajokykyarviot

  • neuropsykologin tekemä laaja arvio turvalliseen moottoriajoneuvon kuljettamiseen tarvittavista tiedollisten valmiuksien tasosta

  • kehitykselliset oppimisvaikeudet, neuropsykiatrisiin oirekuviin liittyvät käyttäytymisen säätelyn ongelmat sekä neurologisten tai psykiatristen sairauksien liitännäisoireet voivat heikentää ajokykyisyyttä

  • arvio sisältää tutkittavan ja usein hänen läheisensä haastattelun ajokykyisyyteen vaikuttavista tekijöistä sekä ajokyvyn tutkimuksen tietokoneavusteisin menetelmin sekä standardoiduin neuropsykologisin testein

  • käytännön liikennetilanteissa toimimista selvitetään tarvittaessa liikenneopettajan toteuttamalla ajokyvyn arviolla

  • arviot toteutetaan yhteistyössä Ajo-opisto VIP:n  sekä CAP-autokoulujen kanssa