Neuropsykologinen kuntoutus

  • on usein osa aivovammasta tai aivotapahtumasta toipuvan henkilön lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on arjen toimintakyvyn parantaminen

  • lasten kuntoutus painottuu lisäksi kehityksellisten vaikeuksien tukemiseen ja korvaavien toimintatapojen vahvistamiseen

  • kuntoutustyössä käytetään neuropsykoterapeuttista viitekehystä, jolloin neurotieteellinen ja psykoterapeuttinen näkökulma yhdistyvät toimintaa ohjaavaksi työskentelytavaksi

  • asiakkaan ongelmia ja elämäntilannetta tarkastellaan suhteessa arjen hallintaan ja toimintakyvyn aiheuttamiin käytännön rajoituksiin