Neuropsykologinen tutkimus

  • lasten, nuorten sekä aikuisten neuropsykologisilla tutkimuksilla selvitetään aivojen ja käyttäytymisen välistä vuorovaikutusta ja toimintakykyä

  • tutkimuksen tavoitteena on tiedollisen toimintakyvyn, muistin ja oppimisen, keskittymisen ja tarkkaavuuden, toiminnan ohjaamisen sekä tunne-elämän ja käyttäytymisen säätely

  • toimintakyvyn muutoksia voivat aiheuttaa kehitykselliset ongelmat, luki- ja oppimisvaikeudet, neuropsykiatriset, neurologiset ja psykiatriset oirekuvat, ruumiilliset sairaudet sekä ikääntyminen