Psykologin tutkimukset

  • toteutetaan usein asiakkaan tiedollisen kehitystason tai oppimisvalmiuksien tutkimiseksi, persoonallisuuden kartoittamiseksi, diagnostisen arvioinnin tueksi tai psykoterapian mahdollisuuksien selvittämiseksi

  • haastattelun lisäksi tutkimuksessa käytetään erilaisia kykytestejä, projektiivisia menetelmiä sekä kyselylomakkeita