Psykologin vastaanottokäynnit

  • työtapa valitaan asiakkaan ongelman, kykyjen ja tarpeiden mukaan

  • työote voi olla kognitiivinen, ratkaisukeskeinen tai perhepainotteinen

  • käyntien perusteella voidaan tarvittaessa tehdä psykoterapia-arviointi