Psykoterapia

  • selvitellään asiakkaan hyvinvointia rajoittavia, epätarkoituksenmukaisia ajatustapoja ja niiden yhteyksiä ongelmallisiin kokemuksiin, tunteisiin tai toimintatapoihin

  • pyritään lisäämään psyykkistä hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä tuetaan henkilön omia valmiuksia ratkaista ongelmiaan

  • terapian pituus ja tiheys perustuu yhteiseen sopimukseen ja arvioon ongelman luonteesta sekä avun tarpeen laadusta