Puheterapiapalvelut

  • lääkinnällistä kuntoutusta, joka sisältää kielellisten taitojen sekä puheilmaisun ja kommunikaation tutkimuksia sekä kuntoutuksen suunnittelua ja toteutusta

  • erikoispuheterapeutin (neurologiset häiriöt) tuottamia palveluita lasten, nuorten ja aikuisten kielellisten taitojen ja/tai puheilmaisun/kommunikaatiotaitojen tutkimisen ja kuntoutuksen alueilla