Työnohjaus

  • yksilö- tai ryhmämuotoista keskusteluun perustuvaa vuorovaikutusta
  • tavoitteena on työntekijän omien voimavarojen tukeminen ja kehittäminen, ammatillisten vahvuuksien tukeminen sekä työyhteisön sisäisen vuorovaikutuksen selkiyttäminen